HÖGTRYCKSTVÄTT

230:-/DYGN

Högtryckstvätt på 230 Volt/2,2 kW.

Vid bokning ange: HÖGTRYCKSTVÄTT

HETVATTENTVÄTT

649:-/DYGN
Vid bokning ange: HETVATTENTVÄTT

MATTVÄTT

165:-/DYGN
Vid bokning ange: MATTVÄTT

STOFTAVSKILJARE

219:-/DYGN

STOFTAVSKILJARE S13 230 V

Vid bokning ange: STOFTAVSKILJARE s13

STOFTAVSKILJARE

329:-/DYGN

STOFTAVSKILJARE S26 230 V

Vid bokning ange: STOFTAVSKILJARE S26

DAMM&VÅTDAMMSUGARE

175:-/DYGN

DAMM OCH VÅTDAMMSUGARE

Vid bokning ange: DAMM/VÅTSUGARE

FÖRSTA STEGET TILL BOKNING

Du hyr maskinen varje påbörjat dygn, och lämnar tillbaka maskinen innan
kl 09.00 om inget annat är bestämt för att inte debitera ännu en dygnshyra.

Beroende på vad du önskar hyra tillkommer eventuell slitage/drivmedels kostnad.